gora_01.gif
gora_02.gif
gora_04.gif gora_05.gif
znacznik_03.gif
ofirmie_05.jpg
 
O FIRMIE
 

Firma ALARM tel. +48124124810 zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem i konserwacją instalacji sygnalizacji alarmowej przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, telewizji przemysłowej kontroli dostępu, pomiarem szczelności czujek izotopowych przeciwpożarowych. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie pozwala Firmie Alarm świadczyć usługi w sposób rzetelny i fachowy. Dobitnym tego przykładem jest fakt iż w ciągu całego replicas relojes okresu działalności Firma wykonała ok. 4500 instalacji, a na liście stałych klientów znajdują się banki, jednostki wojskowe, uczelnie państwowe,urzędy administracji państwowej, urzędy użyteczności publicznej oraz wiele innych podmiotów gospodarczych POSIADAMY UPRAWNIENIA CERTYFIKATY:Systemy jakości i zarządzania ZSJZ: ISO-9001:2001, dla wojska system jakości AQAP-2110:2006 projektowanie, wykonywanie instalowanie oraz konserwacja systemów instalacji przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu i monitoringu,TECHOM ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA, TECHOM autoryzacja instalowania i konserwacji systemów alarmowych, TECHOM autoryzacja projektowania systemów alarmowych OŚRODEK OCHRONY ZABYTKÓW, certyfikat na Instalowanie, konserwacja systemów zabezpieczających w obiektach zabytkowych Koncesja od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,Zezwolenie PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI na instalowanie i konserwację izotopowych czujek, czujników dymu , pomiary szczelności izotopowych czujek dymu, Inspektor ochrony radiologicznej /uprawnienia/, Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM Członka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , Polska Izba Ochrony Mienia, Członek założyciel Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP D,E dozór, eksploatacja, Poświadczenie Bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej klauzula tajne,poufne, Certyfikaty, autoryzacje szczegółowe wyszczególnione w ofercie firmy ALARM , Firma ALARM tel. /+48/124124810 prowadzi działalność w następujących dziedzinach: - projektowanie, wykonanie konserwacja oraz serwis w zakresie: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy ochrony przeciwpożarowej i oddymiania, systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu, projektowanie, monitoring wszystkich wymienionych instalacji email: konri3@interia.pl

ofirmie_06.gif
ofirmie_07.gif
SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ
kreska_oferta_11.gi
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
kreska_oferta_11.gi
SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
kreska_oferta_11.gi
pasek_oferta_17.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
 
czarny_pasek_23.gif
ALARM
31-514 Kraków ul.B.Prażmowskiego 52
tel.fax. (012) 412-48-10