gora_01.gif
gora_02.gif
gora_04.gif gora_05.gif
znacznik_03.gif
oferta.jpg
 
SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
 

Firma ALARM /12/ 412-48-10 certyfikaty i uprawnienia i ponad trzydziestoletnie doświadczenie Systemy jakości i zarządzania ZSJZ: ISO-9001:2001, dla wojska system jakości AQAP-2110:2006 projektowanie, wykonywanie instalowanie oraz konserwacja systemów instalacji przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu i monitoringu, OŚRODEK OCHRONY ZABYTKÓW, certyfikat na Instalowanie, konserwacja systemów zabezpieczających w obiektach zabytkowych Koncesja od Ministr Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zezwolenie PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI na instalowanie i konserwację izotopowych czujek, czujników dymu , pomiary szczelności izotopowych czujek dymu, Inspektor ochrony radiologicznej /uprawnienia/, Firma ALARM /12/ 412-48-10 certyfikaty, szkolenia i uprawnienia Polon Alfa Polon Alfa Polon 4000, Polon 4200, Polon 4900, Polon Alfa 3800, CSP 35A, CSP 35/36, CSP 20T3, TELSAP 2100, TELSAP 3, IGNIS 1000, IGNIS 1520M, zestawy sterowania gaszeniem ZSG-35, systemy oddymiania Firmy AFG, Vision Polskavesda - Vision Polska - vesda system bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA / programy ASPIRE2 , VSC , wizualizacja programem VSM4 / , ITO - ito konserwacja urządzeń gaśniczych na gazy obojętne produkcji ITO , Kidde Polska - Kidde Polska sprzedaż , montaż i serwisowanie zgodnie z certyfikatem stałych urządzeń gaśniczych KD-200 42bar, TROX TECHNIK - Trox technik klapy przeciwpożarowe oddymiające , odcinające serwis konserwacja, GE Security Polska - Ge Security Polska instalowanie uruchamianie konserwacja systemów bezpieczeństwa systemy pożarowe produkcji GE Security Polska, Interlogix Polska Aritech instalowanie programowanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, ------------------------------ systemy oddymiania, AWAK - awak Montaż konserwacja klap dymowych kopułkowych, świetlików kopułkowych, NOWAR ESSER ALPOL - instalacje pożarowe w oparciu o centrale serii 8000, IQ8Control Esser, programy serwisowe Tools 8000 programy do Esser, konserwacja i serwisowanie SAP Esser, emax - emax montaż rolex imitacion programowanie i serwisowanie systemów sygnalizacji pożaru Novar GmbH pętla dozorowa esserbus centrale 8000C/M, 8007, 8008, centrale Kd-Editor, sieć essernet, serwis SAP sygnalizacji alarmu pożaru , programy 92tool i Tedis, SAGITTA Sagitta - adresowalny system przeciwpożarowy Sagitta ASP SAGITTA 250, ASP SAGITTA 100, HYBRYD - Hybryd systemy oświetlenia awaryjnego H300, BELIMO - Belimo projektowanie montaż uruchomienie monitorowania klap przeciwpożarowych oraz oddymiających SBS-Control, SBSE-Control, siłowniki Belimo, SIEMENS - Siemens Building Technologies Fire & Security Products systemy sygnalizacji pożaru Synova centrale FC330A, FC700A, BOSCH - Bosch SECURAL instalacje i konserwacje DSO Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze PARAESIDEO produkcji BOSCH Security Systems systemy nagłośnieniowe, ICOPAL BEIKIRCH - ICOPAL instalowanie konserwacja serwis świetliki i włazy dachowe, klapy dymowe z napędami elektrycznymi, montaż systemów sterowania klapami i oknami dymowymi w oparciu o automatykę firmy STG-Beikirch, PRO-SERVICE - Pro Service instalacje serwis urządzeń detekcji tlenku węgla i metanu detektory TOX i EXpert centralki EXTER i UNISTER Aktywny Alarm Gazowy, ORW-ELS - ORW-ELS MEDIAN system sygnalizacji pożaru dystrybucja instalatorstwo konserwacja, GAZEX - gazex montaż i konserwacja detektorów typu DEX*, DG, WG wraz z osprzętem, ALTER SA - uruchomienia kalibracja serwis stacjonarnego sprzętu do wykrywania obecności tlenku węgla ( CO ) w kotłowniach, UNIMA TECH - UNIMA TECH montaż konserwacja systemów elektrycznego oddymiania replica orologi pneumatycznego systemu oddymiania montaż pasm świetlnych montaż świetlików i klap kopułkowych, KABE - KABE serwisowanie naprawa i konserwacja urządzeń produkowanych, MERCOR - mercor montaż klap oddymiających i wentylacyjnych, SCHRACK - schrack BMZ MAXIMA BASIS austria, ADEMCO - Ademco instalacje przeciwpożarowe ALGORINET algorinet, Ambient system DSO - ABT-Venas Dźwiękowy system ostrzegawczy ABT-Venas - ABT-Venas dawniej MCR-Venas, TOMMEX DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy APS - Aprosys PL G+M elektronik AG , Audio Tech DSO konfiguracja instalacja uruchomienia testy konserwacje Głosowy System Ewakuacyjny GSE-2000 Audio Tech , CONTINUUM Schneider Electric Continuum konfiguracja systemu CONTINUUM TAC ANDOVER BMS , GEMOS gemos ela-compil  montaż konfiguracja konserwacja system sterujący i monitorujący wieloma systemami podobny do systemu SCADA i MM8000 siemens , SAIK saik bt electronics elektroniczne wydawanie kluczy do pomieszczeń ,

ofirmie_06.gif
 STRONA GŁÓWNA
ofirmie_07.gif
SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ
kreska_oferta_11.gi
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
kreska_oferta_11.gi
SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
kreska_oferta_11.gi
  SYSTEMY ALARMOWE
pasek_oferta_17.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
 
czarny_pasek_23.gif
ALARM
31-514 Kraków ul.B.Prażmowskiego 52
tel.fax. (012) 412-48-10