gora_01.gif
gora_02.gif
gora_04.gif gora_05.gif
znacznik_03.gif
oferta.jpg
 
SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ
 

Obecnie produkowany sprzęt telewizyjny daje nieograniczone możliwości przesyłania obrazu do centrów nadzoru oraz komputerowej obróbki sygnału wizyjnego. Oprócz możliwości oglądania obszarów bez dodatkowego oświetlenia dla nowoczesnych systemów obserwacyjnych, najważniejszą sprawą jest wprowadzenie wideo detekcji, czyli automatycznego relojes imitacion wykrywania ruchu na dozorowanym obszarze. Istnieje kilka technik stosowanych do analizy obrazu, ale ich doskonałość działania jest ściśle powiązana z ceną urządzeń , komputerów, a czasami i wersji oprogramowania. Systemy czuwają nad obszarami wewnątrz budynków oraz na zewnątrz i to określa w większości zastopowane urządzenia. Dodatkową zaletą jest możliwość obserwacji jednocześnie obrazów z kilku kamer dzięki dzielnikom obrazu oraz systemom jednoczesnej rejestracji obrazów ze wszystkich kamer. Nawet gdyby umknął przy obserwacji jakiś szczegół, to jesteśmy w stanie odnaleźć go po znacznym czasie od krytycznego wydarzenia. Z tego też powodu rejestracja obrazów jest niezbędna w bardziej rozbudowanych systemach. Coraz częściej stosowane jest przesyłanie obrazów liniami telefonicznymi.TRZYDZIESTOLETNIE DOŚWIADCZENIE

ofirmie_06.gif
 STRONA GŁÓWNA
ofirmie_07.gif
SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ
kreska_oferta_11.gi
  SYSTEMY ALARMOWE
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
kreska_oferta_11.gi
SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
kreska_oferta_11.gi
pasek_oferta_17.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
karteczki.gif
 
kreska_czerwona.gif
 
czarny_pasek_23.gif
ALARM
31-514 Kraków ul.B.Prażmowskiego 52
tel.fax. (012) 412-48-10